სერვისები
ბუღალტერიის აღდგენა

ბუღალტერიის აღდგენა

საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად , არახანდაზმულ პერიოდზე, ელექტრონული ფორმით ბუღალტრული ჩანაწერების არსებობა  უკვე სავალდებულო გახდა.
ჩვენი პროფესიონალი ბუღალტრების გუნდი მარტივად აღადგენს და მოაწესრიგებს თქვენი კომპანიის გასული პერიოდის ბუღალტერიას.

გასული პერიოდის ბუღალტერიის აღდგენისთვის საჭიროა:

1. პირველადი დოკუმენტების პროგრამაში ასახვა.

2. სახელფასო დარიცხვების პროგრამაში ასახვა.

3. შესყიდვების და გაყიდვების პროგრამაში ასახვა.

4. ძირითადი საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა და პროგრამაში ასახვა.

5. საბანკო ოპერაციების დამუშავება და პროგრამაში ასახვა.

გაიგე ღირებულება