შეთავაზება
სილამაზის სალონი სტანდარტი (350-500 ლარი)

სილამაზის სალონი სტანდარტი (350-500 ლარი)

სილამაზის სალონის სტანდარტული ბუღალტერიის პაკეტი მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს:

  1. შესყიდვების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

  2. გაყიდვების და მომსახურების გაწევის აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

  3. საბანკო ოპერაციების დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში.

  4. ნაღდი ფულის მოძრაობის ასახვა საბუღალტრო პროგრამაში.

  5. სახელფასო პროცესების აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.

  6. საპენსიო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

  7. საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა.

გაიგე ღირებულება