შეთავაზება
ბიზნეს კონსულტაცია სილამაზის სალონებისთვის (60 ლარი)

ბიზნეს კონსულტაცია სილამაზის სალონებისთვის (60 ლარი)

სილამაზის სალონთან დაკავშირებული ბიზნეს კონსულტაციის 1 საათიანი შეხვედა.

შეხვედრაზე განიხილება:

1. სალონის მუშაობის სპეციფიკა.

2. არსებული გამოწვევები.

3. შემოსავლებისა და დანახარჯების აღრიცხვის მეთოდოლოგია.

4. საგადასახადო შეღავათები და ვალდებულებები.

5. საკანონმდებლო სარგებელი და რისკები.

გაიგე ღირებულება